Rekrutacja

2020/2021

Zmiana terminu przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
przy ubieganiu się  o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej Nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

Termin 11 maja godzina 17.00 ulega zmianie na 22 czerwca godzina 17.00

*

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021
– wymagane dokumenty.

W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu,
od 2 marca do 13 marca 2020 r.
odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny 7:00 – 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

2. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

 Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 2 marca do 13 marca 2020 r.  – pobierz plik

2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 23 marca do 27 marca 2020 r  pobierz plik

3. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:

– Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1

– Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2

– Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  – załącznik nr 3

Postępowanie uzupełniające: od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów – od 16 marca do 18 marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 8 czerwca do 10 czerwca 2020 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 20 marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym 15 czerwca 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia – od 23 marca do 27 marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 16 czerwca do 19 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 30 marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 czerwca 2020 r.

Druki formularzy można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.sp3.gostyn.pl, zakładka Rekrutacja.

*

 Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy VII dwujęzycznej:
 • Od 20 kwietnia do 8 maja – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu; – pobierz plik 
 • 11 maja godzina 17.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;
 • 15 maja godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • Od 26 czerwca do 30 czerwca – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI;
 • 1 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (ista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • do 2 lipca– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu;
 • 3 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • Od 6 lipca do 7 lipca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI;
 • 9 lipca godzina 10.00– przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;
 • 10 lipca godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • 13 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • 14 lipca do 15 lipca– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej, niż obwodowa;
 • 16 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.