Rekrutacja

2019/2020

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 – wymagane dokumenty.
W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu,  od 4 marca do 15 marca 2019 r. odbędzie się nabór uczniów do klas pierwszych.
Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny 7:00 – 15:00
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły – pobierz plik

2. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 4 marca do 15 marca 2019 r. – pobierz plik

2. Potwierdzenie woli przyjęcia od 25 marca do 29 marca 2019 r. – pobierz plik

3. Karta dodatkowych informacji o dziecku – pobierz plik

Dodatkowo załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych:
– Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń – załącznik nr 1
– Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – załącznik nr 2
– Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  – załącznik nr 3
Postępowanie uzupełniające: od 3 czerwca do 7 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów –  od 18 marca do 20 marca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 10 czerwca do 12 czerwca 2019 r
Potwierdzenie woli przyjęcia – od 25 marca do 29 marca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 17 czerwca do 19 czerwca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 1 kwietnia 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 czerwca 2019 r.
Druki formularzy można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.sp3.gostyn.pl, zakładka Rekrutacja.