Rada Rodziców

przewodniczący: pan Maciej Pietrula
z- ca przewodniczącego: pani Marta Wichłacz
skarbnik: pani Beata Radojewska
sekretarz: pani Agnieszka Białas

Komisja Rewizyjna
pani Monika Poświatowska-Gałat
pan Mateusz Żak
pan Marcin Ratajczak