Rada Rodziców

przewodnicząca: pani Agnieszka Białas
z- ca przewodniczącej: pani Monika Poświatowska-Gałat
skarbnik: pani Beata Radojewska
sekretarz: pani Magdalena Jędrzejczak

Komisja Rewizyjna
pani Małgorzata Cwojdzińska
pan Andrzej Jędryczka
pan Mateusz Żak