Kalendarz

 

Kalendarz

Rozpoczęcie Roku Szkolnego:  2 września
> Dzień Chłopaka: 30 września
> Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 
> Wszystkich Świętych: 1 listopada
> Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 1 stycznia
> Ferie zimowe: 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
> Próbne egzaminy ósmoklasisty: 3-5 grudnia 2019 r.
> Rekolekcje: 16-18 grudnia 2019 r.
> Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski: 21 kwietnia 2020 r.                                    
– matematyka: 22 kwietnia 2020 r.                                    
– język obcy nowożytny: 23 kwietnia 2020 r.
Egzamin dodatkowy: 1, 2, 3 czerwca 2020 r.

> Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2020 r.
> Święto Pracy: 1 maja
> Uchwalenie Konstytucji 3 Maja: 3 maja
> Boże Ciało: 11 czerwca
> Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

> 21 – 23 kwietnia 2020 r.
>
12 czerwca 2020 r.
>
24
czerwca 2020 r. 
> 25 czerwca 2020 r. 

Zebrania z rodzicami

> 17 września 2019 r.
> 22 stycznia 2020 r.
> 21 maja 2020 r. 

 

Pierwsze poniedziałki miesiąca (godz.16.30-17.30):

> 4 listopada 2019 r.
> 2 grudnia 2019 r.
> 6 kwietnia 2020 r.